InvesteringsluikenAfer Sfer

Dynamische en gespreid beheer

AFER SFER wordt voor minstens 60% geïnvesteerd in aandelen op de beurs van Parijs. Deze bevek vormt een mooi compromis tussen rendement en veiligheid dankzij haar grote diversiteit.

Om af te drukken (.PDF)

Download de huidige situatie van AFER SFER

Download de AMF informatienota van AFER-SFER

Download het gedetailleerde portefeuilleoverzicht van AFER

Download de arbitrageaanvraag

1. Prestaties


Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.
De valorisatie van de beleggingen gebeurt wekelijks.

  • De waarderingsdatum is telkens de woensdag die volgt op de ontvangst van uw storting.

  • Om al op woensdag interesten te ontvangen, moet u ervoor zorgen dat de stortingen en de aanvragen voor investeringen in rekeneenheden of arbitrage ons ten laatste op dinsdag - voor 16 uur – bereiken. (Is dinsdag een vakantiedag? Dan moet uw storting ons bereiken op de laatste werkdag voor woensdag).

Opgelet. Stortingen die na 16 uur aankomen, zullen pas de daaropvolgende week – vanaf woensdag – worden verloond. Dit geldt zowel voor het waarborgfonds als voor de rekeneenheden.

  • De liquidatiewaarde van de rekeneenheden komt overeen met de sluitingswaarde van de beurs op woensdagavond. Als de beurs niet geopend is op woensdag, dan zal er gekeken worden naar de sluitingskoers van de vorige beursdag.

Een gediversifieerde bevek om uw spaargeld meer dynamiek te geven.

2. Samenstelling

Minstens 60% aandelen, zodat u uw spaargeld meer dynamiek kan geven. Deze bevek heeft een agressiever risicoprofiel dan DYNAFER.zoneeuroNL

De bevek AFER SFER wordt voor minstens 60% geïnvesteerd in eersterangsaandelen op de beurs van Parijs. Deze bevek geeft de voorkeur aan een dynamisch en evenwichtig beheer van investeringen op middellange termijn.

Deze bevek heeft geen gewaarborgd rendement of klikeffect. Enkel het aantal aandelen wordt gegarandeerd. De waarde van deze bevek is rechtstreeks gekoppeld aan de fluctuaties op de financiële markten – zowel positief als negatief. Het risico – eigen aan deze fluctuaties op de aandelenmarkt – wordt gecompenseerd door de spreiding en het uitmuntende financiële beheer.
AFER SFER is momenteel de belangrijkste bevek op de markt binnen zijn categorie.

3. Evolutie van AFER SFER

Evolutie van het aandeel over de afgelopen dagen


Votre version du flash player doit être mise à jour

Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

4. Financiële beheersresultaten van AVIVA INVESTORS

Garantie bij overlijden

Deze garantie treedt in werking in het geval de belegger overlijdt voor zijn 75e verjaardag.

De garantie treedt automatisch in werking, geldt voor alle producten in rekeneenheden en heeft tot doel om na het overlijden van de belegger een uitkering te garanderen aan zijn begunstigden. Deze uitkering komt overeen met de waarde van de stortingen – exclusief kosten – die werden geïnvesteerd in de verschillende producten, en onder aftrek van terugkopen en arbitrages. De garantie beschermt bovendien tegen een eventuele waardedaling op het moment van het overlijden.

Druk de informatiefiche ‘Garantie bij overlijden’ af

Informatienota AMF

Autorité des Marchés Financiers

AFC-code : 29936

ISIN-code : FR0000299364

Download de AMF informatienota

Contacteer ons

RESULTATEN VAN HET FINANCIËLE BEHEER AVIVA Investors France

Dit fonds zet in 2012 een uiterst positieve prestatie neer en doet het beter dan zijn referentie-index. Qua spreiding was het gewicht van aandelen tot de maand augustus globaal gezien te groot. Tijdens de zomer hebben we rekening houdend met de goede prestatie van de beurzen besloten om onze blootstelling aan aandelen te verminderen om de prestatie van het fonds zo gedeeltelijk te vrijwaren. Op het einde van het jaar hebben wij onze posities in aandelen opnieuw sterker uitgebouwd dan in de referentie-index. Aldus bevestigen wij onze positieve visie op de ontwikkeling van aandelen op middellange termijn, rekening houdend met hun waardering en met de risicopremie.

Aandelen

In het licht van de situatie in Griekenland en in Zuid-Europa was de periode gunstig om aandelen van banken meerdere keren te kopen en te verkopen. We hebben het te hoge gewicht van aandelen op het einde van het jaar gereduceerd tot 2%.We hebben aandelen ingekocht aan hun laagste peil: Accor en Saint-Gobain, die sterk gelinkt zijn aan de economische cycli, en Peugeot waarvan de koers anticipeert op een faillissement waarin wij niet geloven. In ruil daarvoor hebben we Danone en Dassault Systèmes afgebouwd omdat de waardering van die aandelen ons buitensporig leek, wetende dat de markt ertoe neigt om defensieve dossiers te hoog te waarderen. We hebben onze positie in Technip uitgebouwd om te profiteren van de toename van de investeringen van de aardoliebedrijven. Tot slot hebben we France Télécom afgebouwd ten voordele van Iliad en wel vóór dat bedrijf zijn mobiel aanbod op de markt bracht, en we hebben het gewicht van de nutsbedrijven GDF en EDF verminderd. De beleggingen in aandelen bereikten eind maart hun hoogste peil met 68,2%. Dit percentage werd stapsgewijs teruggedrongen tot 60, 2% eind september en het bevond zich eind december in de buurt van zijn referentie-index.

Rentevoeten

De portefeuille heeft een duidelijk positieve prestatie neergezet, die ook duidelijk beter is dan die van de staatsobligaties uit de eurozone. Hij kon in het bijzonder profiteren van de spectaculaire daling van de premies op obligaties van perifere landen (Italië, Spanje). De andere motor achter die bovengemiddelde prestatie resulteerde uit de strategie die erin bestaat om een significant gedeelte van de activa bij privéondernemingen te beleggen, in het bijzonder in financiële effecten die beter gepresteerd hebben dan de staatsobligaties. Ondanks het feit dat het begin van het jaar zeer goede opbrengsten opleverde, hebben wij er de voorkeur aan gegeven om gelet op de economische, politieke en geopolitieke onzekerheid ons relatief voorzichtige beleggingsbeleid aan te houden. In mei en juni hebben wij ons beleid voor de inperking van de blootstelling aan actief risico afgerond. De blootstelling aan krediet werd hierdoor beperkt tot iets meer dan een derde van de categorie van de obligaties. Dit beleid werd in het derde kwartaal verfijnd, waarbij voor de financiële effecten een positieve bias werd behouden. Bij de Europese staatsschuld is Duitsland omwille van de waardering ondervertegenwoordigd gebleven (hoofdzakelijk in het korte gedeelte van de curve). Parallel daarmee is onze positie in de perifere landen ten opzichte van de referentie-indexen nog steeds neutraal, waarbij wij onze blootstelling geconcentreerd hebben op Italiaanse obligaties en – in mindere mate – op Spaanse obligaties. Die beslissing is een tegengewicht voor onze beslissing om niet te beleggen in Portugese en Ierse staatsobligaties, omdat de liquiditeit voor ons niet volstaat.

Opbrengsten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige opbrengsten.

Opbrengsten exclusief dividenden, exclusief kosten

De gegevens uit de tekst werden becijferd op 31/12/2012: bron AIF, Europerformance