InvesteringsluikenAFER Actions Euro

De mogelijkheden van de Europese beurzen.

AFER Actions Euro richt zich op langetermijnrendement. Dit investeringsfonds belegt voor 100% in aandelen die in de eurozone worden uitgegeven en waaruit de Dow Jones EURO STOXX 50-index is samengesteld.

Om af te drukken (.PDF)

Download de huidige situatie van AFER AFER Actions Euro
Download de AMF informatienota van AFER
AFER Actions Euro
Download het gedetailleerde portefeuilleoverzicht van AFER
Download de arbitrageaanvraag

1. Prestaties


Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.
De valorisatie van de beleggingen gebeurt wekelijks.

  • De waarderingsdatum is telkens de woensdag die volgt op de ontvangst van uw storting.

  • Om al op woensdag interesten te ontvangen, moet u ervoor zorgen dat de stortingen en de aanvragen voor investeringen in rekeneenheden of arbitrage ons ten laatste op dinsdag - voor 16 uur – bereiken. (Is dinsdag een vakantiedag? Dan moet uw storting ons bereiken op de laatste werkdag voor woensdag).

Opgelet. Stortingen die na 16 uur aankomen, zullen pas de daaropvolgende week – vanaf woensdag – worden verloond. Dit geldt zowel voor het waarborgfonds als voor de rekeneenheden.

  • De liquidatiewaarde van de rekeneenheden komt overeen met de sluitingswaarde van de beurs op woensdagavond. Als de beurs niet geopend is op woensdag, dan zal er gekeken worden naar de sluitingskoers van de vorige beursdag.

100%  aandelen uit de eurozone en een aan de index gekoppeld beheer als basis voor de zoektocht naar langetermijnprestaties.
Het GBF AFER AFER Actions Euro wordt voor 100% geïnvesteerd in de Europese aandelen die voorkomen op de Dow Jones EURO STOXX 50. De beheersdoelstelling streeft ernaar om de prestaties van deze index nauwgezet te volgen.

AFER AFER Actions Euroheeft geen gewaarborgd rendement of klikeffect. Enkel het aantal aandelen wordt gegarandeerd. De waarde van dit GBF is rechtstreeks gekoppeld aan de fluctuaties op de financiële markten – zowel positief als negatief. Dit GBF heeft een offensief karakter en richt zich dus voornamelijk naar investeerders die op zoek zijn naar prestaties op lange termijn.

2. Samenstelling

Dit GBF wordt voor 100% geïnvesteerd in de Europese aandelen die terug te vinden zijn op de Dow Jones EURO STOXX 50. AFER Actions Euro streeft ernaar om de prestaties van deze index nauwgezet te volgen.

3. Evolutie van AFER Actions Euro

Het GBF AFER Actions Euro is sinds 01/04/2000 toegankelijk voor leden die een ‘Multisupport’ Contract bij AFER EUROPE hebben afgesloten. AFER Actions Euro is een ICBE die werd erkend door de Franse beurscommissie (COB) op 03/07/1998. Hieronder vindt u de volledige informatienota en het meest recente verslag.

Evolutie van het aandeel over de afgelopen dagen

Votre version du flash player doit être mise à jour

Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

4. Financiële beheersresultaten van AVIVA INVESTORS

Garantie bij overlijden

Deze garantie treedt in werking in het geval de belegger overlijdt voor zijn 75e verjaardag.
De garantie treedt automatisch in werking, geldt voor alle producten in rekeneenheden en heeft tot doel om na het overlijden van de belegger een uitkering te garanderen aan zijn begunstigden. Deze uitkering komt overeen met de waarde van de stortingen – exclusief kosten – die werden geïnvesteerd in de verschillende producten, en onder aftrek van terugkopen en arbitrages. De garantie beschermt bovendien tegen een eventuele waardedaling op het moment van het overlijden.

Druk de informatiefiche ‘Garantie bij overlijden’ af 

Informatienota AMF
Autorité des Marchés Financiers
ISIN-code GBF OPENSFER : FR0010519124

Download de AMF informatienota

Contacteer ons

RESULTATEN VAN HET FINANCIËLE BEHEER AVIVA Investors France

In het begin van 2012 hadden de financiële markten het moeilijk, enerzijds door de herstructurering van de Griekse schuld, maar ook door de verstrekkende crisis in de Spaanse vastgoedsector. In het tweede deel van het jaar zijn de aandelenmarkten opnieuw opgeveerd. De toespraak waarin Mario Draghi zijn wil bekrachtigde om alle beschikbare middelen in te zetten om de eurozone te laten voortbestaan, heeft de beleggers duidelijk gerustgesteld. Wat betreft de beurzen tonen de sectoriële prestaties een grote heterogeniteit: eerder defensieve sectoren hebben geleden, bijvoorbeeld de distributie of de telecommunicatie, maar ook die van de basisproducten die onder de zwakke vraag op wereldvlak leed. De verzekeringssector en de automobielsector, die ondersteund werd door het ontegensprekelijke succes van de modellen van de Duitse constructeurs, hebben daarentegen goede prestaties neergezet. De beleggingsstrategie van het fonds AFER Actions Euro bestond erin om de EURO STOXX® 50-index met een zeer geringe afwijking proberen te kopiëren.

Opbrengsten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige opbrengsten.

Opbrengsten exclusief dividenden, exclusief kosten

De gegevens uit de tekst werden becijferd op 31/12/2012: bron AIF, Europerformance