InvesteringsluikenID-AFER

Een nieuw fonds voor een nieuwe klasse

Wij wilden de leden van Afer de toegang verlenen tot een nieuw fonds dat aan hun milieubezorgdheden, sociale bezorgdheden en bezorgdheden inzake ondernemingsbestuur voldoet.

Zo zullen de leden hun spaargeld kunnen diversifiëren over hun lidmaatschap door te kiezen voor maatschappelijk verantwoord beleggen.

Om af te drukken (pdf)

1. Prestaties

De in het verleden behaalde resultaten zijn in geen geval een garantie voor toekomstige prestaties.

De valorisatie van het sparen is wekelijks. Aldus:

 • De dag van de valorisatie is de woensdag na ontvangst van de storting.
 • Om op woensdag de rente, de stortingen en de investerings- of arbritrageverzoeken in rekeneenheden te betalen, moeten deze uiterlijk ontvangen zijn op dinsdag, 16 uur (als de dinsdag een feestdag is, de werkdag voor de woensdag).

Aandacht: de stortingen die na 16 uur binnenkwamen op dinsdag, zullen de volgende woensdag rente betalen. Dit geldt ook voor het gewaarborgd fonds en de rekeneenheden.

De netto-inventariswaarde van de rekeneenheden zal die van woensdagavond zijn bij de afsluiting van de Beurs (indien de woensdag geen Beurs-werkdag is, is de overdrachtswaarde die van de dag ervoor). 

Doelstelling van beheer

De GBF heeft als doelstelling om, via een selectie titels die voldoen aan de criteria voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB), de aanbevolen minimale investeringstermijn te realiseren van een prestatie beter dan die van de benchmark composiet: 60% Barclays Capital Euro Aggregate 5-7 jaar + 40% MSCI EMU. 

2. Samenstelling

Het Maatschappelijk Verantwoord Investeren (MVI) gaat in op de bezorgdheden van de investeerders inzake milieu en levensomstandigheden van toekomstige generaties

 • Een beheersvorm die rekening houdt met de traditionele financiële criteria, maar ook met de zogenaamde extrafinanciële criteria (milieu-impact, human resources management, ...)
 • Aviva Investors benadert deze klasse activa via een rigoureuze methodologie:
  • een selectie titels volgens extrafinanciële criteria (ESG-criteria: Milieu, Sociaal en Bestuur)
  • een strikt financiële aanpak van de valorisatie van titels
  • een dialoog tussen ons team en het bestuur voor het beïnvloeden van ondernemingen
 • Aviva Investors is al meer dan 10 jaar (gespecialiseerd team) een erkende en bekroonde stakeholder in deze activaklasse
 • Franse beleggingsfondsen beheerd door Aviva Investors Frankrijk in samenwerking met AIGSL Londen (delegatie van beheer voor de zakacties)
 • Een gediversifieerd fonds belegd aan 100% volgens de waarden die aan de criteria van duurzame ontwikkeling voldoen
 • Een expositie benchmark van 40% aan aandelen en 60% aan obligaties
 • Expositiereeksen aan aandelen en uitgebreide obligaties (+/- 20% ten opzichte van de expositie referentie-index) om een reactief beheer te behouden
 • Referentie-indicator: 60% Barclays Capital Euro Aggregate 5-7 jaar + 40 % MSCI EMU
 • Bedoeld voor leden die op lange termijn willen genieten van de evolutie van financiële markten (aandelen en obligaties)
 • Minimum aanbevolen investeringsduur meer dan 5 jaar
 • Financiële beheerskosten = maximaal 0,6% TTC
 • Minimumgarantie opgenomen, in het kader van de levensverzekeringovereenkomst van Afer multisupport.

3. Evolutie

Evolutie van ID-AFER gedurende de laatste dagen

Votre version du flash player doit être mise à jour

De in het verleden behaalde resultaten zijn geen enkele garantie voor toekomstige prestaties

4. Record Management

Minimumgarantie overlijden

Het spaargeld opgenomen in rekeneenheden brengt een minimumgarantie met zich mee in geval van overlijden tot de leeftijd van 74 jaar van het lid.

Deze garantie wordt voor elke rekeneenheid-ondersteuning afzonderlijk bepaald. Indien het lid overlijdt voor zijn 75e verjaardag en indien voor één of meerdere ondersteuningen in rekeneenheden, waar de contante waarde van ondersteuning(en) op de datum van kennisgeving van het overlijden lager is dan premies, netto contante waardes of arbitrages, die het spaargeld gegenereerd hebben in die ondersteuning(en), zal (zullen) de begunstigde(n) een kapitaal ontvangen gelijk aan het bedrag van de zogenaamde premies. Na zijn 75e verjaardag, vervalt de garantie.

Deze garantie wordt uitgegeven voor een periode tot 31 december 2008. Die wordt dan automatisch verlengd van jaar tot jaar, voor een periode van één jaar, tenzij opgezegd door de Vereniging of door de co-assuradeuren met een opzegtermijn van 6 maanden. Er is een technische nota voor het lid beschikbaar op aanvraag met de voorwaarden van deze garantie.

Voor meer informatie :
de fiche Minimumgarantie overlijden afdrukken

INFORMATIEBERICHT AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Code ISIN ID-AFER : FR0010821470

RESULTATEN VAN HET FINANCIËLE BEHEER AVIVA Investors France

Dit fonds, dat bestaat uit een reeks aandelen die aan onze criteria voor sociaal verantwoord beleggen beantwoorden, zet in 2012 een uiterst positieve prestatie neer en doet het beter dan zijn referentie-index. Over de spreiding is het volgende te zeggen: nadat de focus tot de maand augustus sterker op aandelen lag, hebben wij ervoor gekozen om onze blootstelling aan aandelen na de zomer af te bouwen om de prestatie van het fonds op die manier gedeeltelijk te vrijwaren. Op het einde van het jaar hebben wij onze posities in aandelen opnieuw sterker uitgebouwd dan in de referentie-index. Aldus bevestigen wij onze positieve visie op de ontwikkeling van aandelen op middellange termijn.

Aandelen

In 2012 hebben wij vastgehouden aan ons beleggingsbeleid, dat tot doel heeft om aandelen te kopen van ondernemingen die volgens ons sterk ondergewaardeerd worden door de financiële markten en die aan onze vereisten inzake sociaal verantwoord beleggen beantwoorden. Hierdoor zijn er nieuwe beleggingslijnen geopend: de hotelgroep Accor had een aanzienlijk deel van haar waarde verloren ten opzichte van haar talloze historische middelen, de Duitse chemie- en farmaceuticagroep Bayer, die momenteel de markt aan het verkennen is met het oog op het commercialiseren van meerdere geneesmiddelen die veelbelovend kunnen zijn, de historische telecommunicatiegroep uit Italië, Telecom Italia, die sterk geleden heeft onder het wantrouwen van de beleggers voor alle landen uit Zuid-Europa, of de Spaanse bank BBVA, die profiteert van de stapsgewijze verbetering van de situatie in Spanje en van haar blootstelling buiten Europa, in het bijzonder in Mexico. Naast de financiële criteria zijn wij van mening dat deze ondernemingen voor een aantal criteria omtrent verantwoord beleggen (milieu, sociale zaken en governance) beter presteren dan het gemiddelde van de sector. Naast die nieuwe beleggingslijnen moet ook worden opgemerkt dat wij daarnaast onze beleggingen in de beleggingslijnen die reeds bestonden binnen de portefeuille hebben versterkt. Zo werden de posities in Total (aardolie), Crédit Agricole, Société Générale, Intesa (banken) en Saint-Gobain (bouw) versterkt.

Rentevoeten

2012 is een uitstekend jaar voor bedrijfsobligaties, met name van emittenten uit de financiële sector. Het fonds heeft hiervan in ruime mate geprofiteerd aangezien het hoofdzakelijk belegt in obligaties uit de financiële sector (ongeveer 70% van de categorie Rente). Geografisch gezien is Frankrijk nog steeds het land waar het meest wordt belegd (ongeveer 25% van de beleggingen). Ook aan Italië en Spanje is de voorkeur gegeven, waardoor deze twee landen samen goed zijn voor 35% van de beleggingen. De gemiddelde rating van de obligatieportefeuille is met BBB+ stabiel gebleven. De gevoeligheid van de categorie bedraagt 4,30, wat qua rentevoeten een gematigde gevoeligheid is.

Opbrengsten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige opbrengsten.

Opbrengsten exclusief dividenden, exclusief kosten

De gegevens uit de tekst werden becijferd op 31/12/2012: bron AIF, Europerformance