AFER en zijn partners De verzekeraars

AVIVA VIE en SEV 
dochterondernemingen van de groep

De slagkracht van de verzekeringsgroep AVIVADe groep AVIVA is in mei 2000 ontstaan uit de fusie tussen C.G.U. en Norwich Union, een van de bekendste groepen in Groot-Brittannië, die in 1797 als ziekenfonds is opgericht. Vandaag is Aviva de zesde grootste verzekeraar ter wereld. Globaal beschouwd is AVIVA de grootste verzekeraar in het Verenigd Koninkrijk, in Ierland, in Canada, en in Nieuw-Zeeland. Gesteund door 150 jaar ervaring is Aviva in Frankrijk actief in drie bedrijfstakken:
levensverzekeringen, schadeverzekeringen en beheer van activa. Bedrijfstakken waarvoor zijn professionaliteit algemeen erkend 
is. Sinds 1 december 2002 heeft de groep de naam Aviva aangenomen, die de voorgaande commerciële namen: 
Abeille,Norwich en Victoire vervangt.Aviva Frankrijk volgt de mondiale strategie van de groep die het zwaartepunt van haar activiteiten legt op levensverzekeringen,die nog een aanzienlijk groeipotentieel hebben, alsook het behoud van haar plaats als één van de bekendste activa beheerders.
Het historisch partnerschap tussen Afer en Victoire, nu Aviva, vergroot de draagkracht van de groep Aviva dankzij de positie van Afer in Frankrijk.

De rol van AVIVA Vie en SEVAVIVA Vie (vroeger Abeille Vie) is de verzekeringspartner van AFER sinds de oprichting van AFER in 1976. In een recenter verleden zag SEV (Société d’Epargne Viaère) het daglicht - een verzekeringsmaatschappij die exclusief werd opgericht als partner voor AFER.

Deze twee maatschappijen, die voor 100% (AVIVA VIE) en voor 75% (SEV) dochterondernemingen zijn van de groep AVIVA, beschikken over een aanzienlijke eigen vermogen, waardoor ze borg kunnen staan voor het financiële beheer dat wordt uitgevoerd in dienst van onze leden.