InvesteringsluikenAFER Actions Monde

De mogelijkheden van de wereldwijde, niet-Europese beurzen.

AFER Actions Monde werd opgericht op 7 juli 2004 en richt zich hoofdzakelijk op de internationale aandelenmarkt. Zo wordt er optimaal geprofiteerd van de groeivooruitzichten van de Amerikaanse en Aziatische markten.

 Om af te drukken (.PDF)

Download de huidige situatie van AFER Actions Monde
Download de AMF informatienota van
AFER Actions Monde
Download het gedetailleerde portefeuilleoverzicht van AFER
Download de arbitrageaanvraag

1. Prestaties


Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

De valorisatie van de beleggingen gebeurt wekelijks.

  • De waarderingsdatum is telkens de woensdag die volgt op de ontvangst van uw storting.

  • Om al op woensdag interesten te ontvangen, moet u ervoor zorgen dat de stortingen en de aanvragen voor investeringen in rekeneenheden of arbitrage ons ten laatste op dinsdag - voor 16 uur – bereiken. (Is dinsdag een vakantiedag? Dan moet uw storting ons bereiken op de laatste werkdag voor woensdag).

Opgelet. Stortingen die na 16 uur aankomen, zullen pas de daaropvolgende week – vanaf woensdag – worden verloond. Dit geldt zowel voor het waarborgfonds als voor de rekeneenheden.

  • De liquidatiewaarde van de rekeneenheden komt overeen met de sluitingswaarde van de beurs op woensdagavond. Als de beurs niet geopend is op woensdag, dan zal er gekeken worden naar de sluitingskoers van de vorige beursdag.


Profiteer van de groeivooruitzichten van de grootste beurzen buiten de eurozone.
AFER Actions Monde streeft ernaar een valorisatie van uw kapitaal te verwezenlijken bij een beleggingshorizon van meer dan 5 jaar door optimaal te profiteren van de groeivooruitzichten van de Amerikaanse en Aziatische markten.

PLANIFER heeft geen gewaarborgd rendement of klikeffect. De waarde van dit GBF is rechtstreeks gekoppeld aan de fluctuaties op de financiële markten – zowel positief als negatief. Het risico wordt daarentegen gecompenseerd door de geleverde prestaties op lange termijn. Deze beleggingsvorm richt zich hoofdzakelijk naar personen die willen investeren op langere termijn.

2. Samenstelling

AFER Actions Monde wordt voor meer dan 60% geïnvesteerd in aandelen buiten de eurozone. Dit fonds streeft ernaar om uw investeringshorizon te verruimen met aandelen uit de hele wereld, dus ook uit de grote groeilanden, maar exclusief de eurozone.

3. Evolutie van AFER Actions Monde

Evolutie van het aandeel over de afgelopen dagen

Votre version du flash player doit être mise à jour

Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

4. Financiële beheersresultaten van AVIVA INVESTORS

Garantie bij overlijden

Deze garantie treedt in werking in het geval de belegger overlijdt voor zijn 75e verjaardag.
De garantie treedt automatisch in werking, geldt voor alle producten in rekeneenheden en heeft tot doel om na het overlijden van de belegger een uitkering te garanderen aan zijn begunstigden. Deze uitkering komt overeen met de waarde van de stortingen – exclusief kosten – die werden geïnvesteerd in de verschillende producten, en onder aftrek van terugkopen en arbitrages. De garantie beschermt bovendien tegen een eventuele waardedaling op het moment van het overlijden.

Druk de informatiefiche ‘Garantie bij overlijden’ af 

Informatienota AMF
Autorité des Marchés Financiers
ISIN-code GBF OPENSFER : FR0010519124

Download de AMF informatienota

Contacteer ons

RESULTATEN VAN HET FINANCIËLE BEHEER AVIVA Investors France

Voor de aandelenmarkten is 2012 een goed jaar geweest, aangezien de aandelenkoersen overal meer dan 10% zijn gestegen. De economische of politieke onrust die in Europa, in de Verenigde Staten of in China heerste, zorgde bij de beleggers echter het hele jaar lang voor nervositeit en op de beurzen voor volatiliteit. De lage waardering van de aandelen, de zeer zwakke vergoeding voor monetaire beleggingen en het gevoel dat de toestand zowel economisch als politiek stapsgewijs verbetert, zijn hierbij ongetwijfeld gunstige elementen. Bij het beheer van het AFER Actions Monde-fonds hebben wij in 2012 een relatief constante beleggingsstrategie gevolgd. De opkomende markten en Japan zijn onze favoriete markten gebleven ten koste van de Verenigde Staten en Europa. In 2012 was Azië de motor achter de wereldwijde economische groei en in 2013 zal dit ongetwijfeld niet anders zijn. Europa en – in mindere mate – de Verenigde Staten zijn in een fase van budgettaire aanpassing terecht gekomen die de economische activiteit en de moraal van de economische actoren afstraft. In 2012 lag het gedeelte van de beleggingen dat in aandelen was belegd, altijd in de buurt van 95%.

Opbrengsten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige opbrengsten.

Opbrengsten exclusief dividenden, exclusief kosten

De gegevens uit de tekst werden becijferd op 31/12/2012: bron AIF, Europerformance