InvesteringsluikenAFER Actions Monde

De mogelijkheden van de wereldwijde, niet-Europese beurzen.

AFER Actions Monde werd opgericht op 7 juli 2004 en richt zich hoofdzakelijk op de internationale aandelenmarkt. Zo wordt er optimaal geprofiteerd van de groeivooruitzichten van de Amerikaanse en Aziatische markten.

1. Prestaties

Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

De valorisatie van de beleggingen gebeurt wekelijks.

  • De waarderingsdatum is telkens de woensdag die volgt op de ontvangst van uw storting.

  • Om al op woensdag interesten te ontvangen, moet u ervoor zorgen dat de stortingen en de aanvragen voor investeringen in rekeneenheden of arbitrage ons ten laatste op dinsdag - voor 16 uur – bereiken. (Is dinsdag een vakantiedag? Dan moet uw storting ons bereiken op de laatste werkdag voor woensdag).

Opgelet. Stortingen die na 16 uur aankomen, zullen pas de daaropvolgende week – vanaf woensdag – worden verloond. Dit geldt zowel voor het waarborgfonds als voor de rekeneenheden.

  • De liquidatiewaarde van de rekeneenheden komt overeen met de sluitingswaarde van de beurs op woensdagavond. Als de beurs niet geopend is op woensdag, dan zal er gekeken worden naar de sluitingskoers van de vorige beursdag.


Profiteer van de groeivooruitzichten van de grootste beurzen buiten de eurozone.
AFER Actions Monde streeft ernaar een valorisatie van uw kapitaal te verwezenlijken bij een beleggingshorizon van meer dan 5 jaar door optimaal te profiteren van de groeivooruitzichten van de Amerikaanse en Aziatische markten.

PLANIFER heeft geen gewaarborgd rendement of klikeffect. De waarde van dit GBF is rechtstreeks gekoppeld aan de fluctuaties op de financiële markten – zowel positief als negatief. Het risico wordt daarentegen gecompenseerd door de geleverde prestaties op lange termijn. Deze beleggingsvorm richt zich hoofdzakelijk naar personen die willen investeren op langere termijn.

2. Samenstelling

AFER Actions Monde wordt voor meer dan 60% geïnvesteerd in aandelen buiten de eurozone. Dit fonds streeft ernaar om uw investeringshorizon te verruimen met aandelen uit de hele wereld, dus ook uit de grote groeilanden, maar exclusief de eurozone.

3. Evolutie van AFER Actions Monde

Evolutie van het aandeel over de afgelopen dagen

Votre version du flash player doit être mise à jour

Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

4. Financiële beheersresultaten van AVIVA INVESTORS

Garantie bij overlijden

Deze garantie treedt in werking in het geval de belegger overlijdt voor zijn 75e verjaardag.
De garantie treedt automatisch in werking, geldt voor alle producten in rekeneenheden en heeft tot doel om na het overlijden van de belegger een uitkering te garanderen aan zijn begunstigden. Deze uitkering komt overeen met de waarde van de stortingen – exclusief kosten – die werden geïnvesteerd in de verschillende producten, en onder aftrek van terugkopen en arbitrages. De garantie beschermt bovendien tegen een eventuele waardedaling op het moment van het overlijden.